Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thực phẩm nước giải khát

Các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm phải tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm sau: Địa điểm, môi trường:          – Vị trí nơi sản xuất, chế biến thực phẩm cần được bố trí ở nơi không bị ngập nước, đọng nước và cách biệt với nguồn ô nhiễm … Đọc tiếpĐiều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến thực phẩm nước giải khát